Ruiteren & Mennen in actie tegen versnippering natuurgebieden

0
3376
recreatie, koetsenrit
Foto: Daniëlle Carrière

De Stichting Ruiteren & Mennen gaat in 2018 actief de verschillende overheden benaderen over de toegankelijkheid in natuurgebieden voor alle recreanten.  ‘Gebiedsbeheerders staan niet te popelen om recreanten, en dan speciaal de ruiters en koetsiers, ruimte te geven in hun gebieden’, aldus R&M in hun nieuwsbrief.

Steeds meer gebieden worden opnieuw ingericht als begrazingsgebied of als zogenaamd rustgebied. Dit gaat meestal gepaard met afsluitingen in de vorm van veel prikkeldraad, afsluitbomen, veeroosters of verbodsborden.

Minder mogelijkheden

‘Het lijkt er op dat hoe meer geld er via allerlei kanalen naar de gebiedsbeheerders stroomt, des te minder mogelijkheden er voor recreanten over blijven. Overleg hierover levert tot dusver geen oplossing, noch brengt het verandering teweeg in het handelen van gebiedsbeheerders.’

‘De samenleving geeft er erg veel geld aan uit om natuurgebieden te laten beheren en om er zo veel mogelijk van te kunnen genieten. Dat genieten betekent ook toegankelijkheid en niet een opmaak naar een vitrinenatuur, waar we alleen via een TV-scherm nog mogen meekijken’, meent R&M. ‘Recreanten dichter bij de natuur brengen doe je niet door hen te weren. Recreëren en fysiek kunnen genieten in de natuur is immers een absolute noodzaak voor het fysieke en geestelijke welzijn van mensen.’

Sponsoring zonder garantie

R&M gaat daarom in 2018 actief de verschillende overheden benaderen die gebiedsbeheerders nu nog sponsoren zonder enige vorm van garantie over de besteding van de gelden. Dit geldt ook voor hoeders van het goede doel, zoals de Nederlandse Loterij die geld blijft geven aan natuurorganisaties zonder zich af te vragen waar dat geld daadwerkelijk voor wordt gebruikt.

‘Vertrouwen is goed maar controle beter, is zeker hier toepasselijk’, vindt R&M. ‘Dit kan overigens vrij simpel en goed worden geregeld door op zijn minst géén blanco check weg te geven, maar op het moment dat gebieden worden overgedragen aan gebiedsbeheerders direct goede afspraken hierover op papier te zetten. Toegankelijkheid voor alle recreanten hoort daarbij een vast onderwerp te zijn.’

Verdeelsleutel

R&M is een voorstander van een eerlijke verdeelsleutel voor recreatieve mogelijkheden voor alle recreatiegroepen en dan gemiddeld per hectare natuurgebied en op basis van de actieradius van de betreffende recreant. ‘Deze verdeelsleutel kun je met alle partijen afspreken, maar ook elkaar op aanspreken. Nu is dit alles vrijblijvend en de praktijk laat zien dat het gunnen van recreatiemogelijkheden door de diverse gebiedsbeheerders aan totale willekeur onderhevig is.’

‘Ook zijn we het zat dat er te hooi en te gras entreegelden worden gevraagd voor bepaalde gebieden met het dreigement dat paardentrajecten zullen worden gesloten als er niet wordt betaald. Het blijkt dat we als belangenbehartigers er niet met gebiedsbeheerders alleen uitkomen, dus gaan we actief partijen benaderen die de financiële knoppen kunnen draaien.’

Lees de volledige nieuwsbrief hier

Bron: Ruiteren & Mennen