Prachtige Prinsenrit Breda *video*

0
988
Prinsenrit 2019: Wim en Wilma Nouwen wonnen met hun Victoria-rijtuig met twee Geldersen het schoonste geheel.

Op een zeer zonnige zondag 25 augustus 2019 werd de 27ste Prinsenrit gereden, in Breda. De oorsprong van deze rit is gelegen in de inspectietochten die de Heeren van Nassau vanuit hun Kasteel in Breda over hun bezittingen ondernamen. Landerijen, kanalen en waterwegen voor onder andere de winning van turf werden jaarlijks geïnspecteerd.

De Brabantse Aanspanning

De organisatie van deze tocht is in handen van De Brabantse Aanspanning. De rit met authentieke aanspanningen voerde dit jaar door het Markdal, Ulvenhout en  Mastbos, langs kasteel Bouvigne. Het inspanterrein en de start was bij Visio De Blauwe Kamer.

Mooie rit

Om half negen ging het secretariaat open en was er koffie met lekkere koffie en een heerlijk Brabants worstenbroodje voor de deelnemers. Rond elf uur vertrok men voor het eerste gedeelte. De lunchpauze was bij Woonzorgcentrum IJpelaar in Breda. Het tweede gedeelte van de tocht ging door Breda en Mastbos.

Prijswinnaars

Na de tocht was er een zeer gezellig samenzijn bij het restaurant van Visio De Blauwe Kamer en werden de prijzen uitgereikt. Jurylid de heer Paul Jansen had alle aanspanningen zeer deskundig bekeken en de prijswinnaars uitgezocht.

1e prijs enkelspan: nr 10 Ben Knijnenburg

1e prijs tweespan: nr 13 Marcel en Marleen Frans (B)

1e prijs meerspan: nr 3 Leo Looije

Mooist geklede dame: mevrouw Lies Berben

Schoonste geheel: nr 9 Wim en Wilma Nouwen

Tekst, foto en film: Bert Heeren