Nieuwe opzet voor Ploegdag Leusden

0
2590
Ploegwedstrijd
Ploegwedstrijd. Foto: Eveline Roseboom Meel

De jaarlijkse Ploegdag Leusden krijgt dit jaar een andere opzet. Op 7 april 2018 wordt geploegd op een mooi hoog gelegen en goed bewerkbare akker bij Leusden, op ongeveer 2 km van Groot Zandbrink. Bovendien krijgt iedere ploeger een eigen starttijd in de ochtend. In de middag worden op de akker achter de Hoeve Groot Zandbrink publieksdemonstraties gehouden.

De akker waar vorig jaar met paarden  werd geploegd, was eigenlijk te smal en vooral bleken er stenen in te zitten die veel problemen veroorzaakten bij het ploegen. Erg vervelend voor de ploegers en hun paarden. Vandaar dat er wordt uitgeweken naar een andere akker.

Eigen starttijd

De ploegwedstrijd start om 10:00 uur en wordt er niet meer in groepen gewerkt. Om de tien minuten gaat er een combinatie aan de slag. De jury en het publiek hebben zo beter de tijd om alle onderdelen goed te zien. De beoordeling van het ploegwerk gaat wel op dezelfde manier als in de voorgaande jaren. De wedstrijd wordt om 12:00 uur afgesloten.

Leusden is de landelijke ‘Wandelgemeente’ van 2017. Op 7 april is er een wandeltocht die ook langs het ploegveld voert. Dit zorgt voor extra publieke belangstelling.

Publieksdemonstraties

Publieksdemonstraties in de middag De deelnemers aan de ploegwedstrijd kunnen in de middag meedoen aan demonstraties paardenwerk. Hiervoor is de akker achter de Hoeve Groot Zandbrink beschikbaar. Dit is de akker waar tot 2016 de ploegwedstrijd werd gehouden. De Stichting Behoud Oude Werktuigen heeft een grote collectie paardenwerktuigen die voor demonstaties gebruikt kunnen worden. Ieder die dat wil, kan het paard voor een werktuig spannen om te demonstreren: Ploeg, Eg, Cultivator, Bomenwagen, Kunstmeststrooier, Aardappel pootmachine, Kipkar, Boerenwagen, etc. Het zou mooi zijn als alle Ploegers ook aan deze demonstraties mee willen doen.

Prijsuitreiking en toelichting

De organisatie van de Ploegdag biedt aan alle deelnemers en hun begeleiders tussen de ploegwedstrijd en de publieksdemonstraties een goed verzorgde lunch aan op ‘De Deel’ op Hoeve Groot Zandbrink. Tijdens deze lunch zal de jury een toelichting geven op de resultaten en worden ook de prijzen uitgereikt.

Iedere deelnemer ontvangt een zak paardenvoer van sponsor Fa. Wolswinkel veevoeders. Daarnaast ontvangt iedere deelnemer een vaste onkostenvergoeding.

Aanmelden

Aanmelden voor de ploegwedstrijd en/of de paardendemonstraties in de middag kan bij Jacqueline van Burgsteden via telefoon 06-37 64 96 57 of via een e-mail naar jacqueline@valleihorstee.nl

Klik hier voor meer informatie