Natuurgebieden minder toegankelijk door ecoducten

0
2376

De opkomst van de vele ecoducten leidt veelal minder toegankelijkheid tot natuurgebieden voor de (hippische) recreant.

Sinds de introductie van de Ecologische Hoofdstructuur(EHS) in 1990, telt Nederland inmiddels meer dan 50 ecoducten. De vele honderden miljoenen zijn gefinancierd door de ministeries van economische zaken, infrastructuur en milieu. België heeft momenteel 7 ecoducten ook wel natuurbruggen genoemd.

Heiligdom

Gebieden die eerder toegankelijk waren voor recreatie worden, nadat ze door een ecoduct met elkaar zijn verbonden, vaak direct door de gebiedsbeheerders aangemerkt als rustgebied. ‘Een soort heiligdom waar recreatie uit den boze is’, schrijft Stichting Ruiteren & Mennen.

‘Vreemd omdat juist de overheid als opdrachtgever aangeeft, dat er tijdens de inrichting steeds afgewogen dient te worden of recreatief medegebruik mogelijk is.’

Geen negatieve invloed

‘Ook hier zien we een vrijblijvendheid ten aanzien van gebiedsbeheerders die er zelden toe leidt dat een ecoduct wordt opgesteld voor paardrijders. Opmerkelijk omdat juist diverse onderzoeken hebben aangetoond dat het recreatief medegebruik van ecoducten door paardrijders geen enkele negatieve invloed uitoefent. Toch gaan gebiedsbeheerders direct met de hakken in het zand als om medegebruik wordt gevraagd.

Hallo Nederland

Hoe de beheerders met recreatief medegebruik van ecoducten omgaan is te zien in het programma Hallo Nederland van Omroep Max op 22 december 2017. Dit is hier is terug te zien.

Bron: Nieuwsbrief Ruiteren & Mennen