Menpad Nieuwe Driemanspolder  opengesteld

0
545
Nieuwe Driemanspolder 

Het menpad in de Nieuwe Driemanspolder is eind september geopend. En dat is goed nieuws voor de menners in de Randstad, waar nauwelijks menpaden zijn. 

Blesruiters

Op initiatief van een aantal leden van de  Ruitervereniging De Blesruiters uit Stompwijk wordt al vele jaren getracht een veilige route te krijgen voor het aangespannen rijden. Naast de vele men-leden die de vereniging kent zijn er in de regio nog vele recreatieve menners, die graag een ritje maken. Er zijn tal van goede en veilige mogelijkheden. Maar  het toelaten van Menners in recreatie gebieden is tot op heden niet toegestaan. Met name Staatsbosbeheer die vrijwel alle gebieden in beheer heeft ligt dwars.

Nieuwe Driemanspolder

Rond 2004 waren er plannen om de  350 ha. Nieuwe Driemanspolder tussen Zoetermeer en Leidschendam om te vormen van agrarisch tot waterberging/recreatie. De initiatiefnemers vanuit de Blesruiters namen zitting in de klankbordgroep. Zij hebben ervoor gepleit een menpad te krijgen in dit prachtige gebied.

Pittige discussies

Vele, soms pittige, discussies werden gevoerd. Toch leek het in eerste instantie niet te lukken. Om financiële redenen was er geen menpad in het plan opgenomen. Wel was er een naast liggend wensenlijstje en daar prijkte een menpad bovenaan. Maar zoals dat gaat bij grote projecten er blijft zelden geld over. Ook al is een vrij liggend menpad bestaande uit een zogenaamde halfverharding als ondergrond zeker niet duurder dan een ruiterpad.

Paardendorp Stompwijk

De initiatiefnemers hebben toen “aangeklopt” bij de gemeente Leidschendam-Voorburg deze vonden een menroute vanuit leidschendam via de Nieuwe Driemanspolder naar het paardendorp Stompwijk dusdanig belangrijk dat zij de benodigde financiële middelen beschikbaar stelden.

Werkzaamheden

Voorlopig is alleen het gedeelte in de Nieuwe Driemanspolder open. Er zijn nog een aantal werkzaamheden in uitvoering aan het toevoerkanaal vanuit Stompwijk (daar komt in noodgevallen het water vandaan). Zodra deze zijn voltooid hebben  de menners de beschikking over een +/- 8km “toegestane” route.

Leidschendammerhout

Naast dit succes wordt ook al jaren getracht om de routes uit te breiden naar o.a. de Recreatiegebieden Leidschendammerhout, Vlietland en het balijbos. Met de door de provincie beschikbaar gestelde 3.2 ml zagen de initiatiefnemers hun kans. Plannen werden ingediend. Vanuit “het veld” waren enkele routes op papier gezet aangevuld met foto’s van de beschikbare mogelijkheden. Ook was goed gekeken naar o.a. haalbaarheid, kosten en veiligheid enz. Maar helaas heeft dit tot nu toe nog niet tot resultaten geleid. Want zolang, recentelijk ook weer is gebleken, Staatsbosbeheer “ zijn kont tegen de krib gooit “ om maar is met een paardenterm te spreken is het vechten tegen “de bierkaai “.

Bron: Persbericht / Mensport

Foto: Ab Spaans