Corona | Maatregelen voor paardensport verlengd t/m 28 april

0
446

Het kabinet heeft de bestaande maatregelen om het coronavirus in te dammen met drie weken verlengd tot en met 28 april. De KNHS zet alles met betrekking tot de paardensport en paardenhouderij op een rijtje.

De paardensport behoudt op een aantal punten een uitzonderingspositie. Daardoor blijft het mogelijk om paarden de juiste verzorging en beweging te geven. Het verbod op vergunningplichtige evenementen tot 1 juni gehandhaafd.

Verantwoordelijkheid

Een verlenging van drie weken is lang. Dit heeft effect op iedereen en van iedereen wordt veel gevraagd. Voor ons als paardensporters geldt dat we naast de gezondheid van onszelf, onze familie en vrienden, een grote verantwoordelijkheid voelen en hebben voor de gezondheid van onze paarden. De KNHS blijft zich samen met de FNRS en de Sectorraad Paarden inzetten voor de uitzonderingspositie van de paardensport.

Help elkaar waar mogelijk

Voor veel maneges betekent een verlenging van de maatregelen een grote uitdaging. Er komen veel minder inkomsten binnen, maar de kosten voor de verzorging van de paarden blijven hetzelfde. Meer buiten zetten voor de broodnodige beweging is niet altijd mogelijk. In het land zetten is meestal geen optie, omdat er nog geen gas groeit.

Solidariteit

Gelukkig ontstaan in heel Nederland initiatieven om maneges en verenigingen te helpen. Veel ruiters blijven hun lidmaatschappen en lesgelden betalen, ook al krijgen ze daar nu tijdelijk geen les voor. KNHS/FNRS vindt dat fantastisch; het getuigt van grote saamhorigheid en solidariteit in de paardensport community. Zo kunnen we de paardensportinfrastructuur in stand houden en voor alle paarden blijven zorgen.

Wat kun je doen voor de paarden(sport)?

Wil jij ook graag helpen, maar weet je niet zo goed hoe? Je zou jouw manege enorm kunnen helpen als je je les abonnement blijft betalen. Of initiatieven steunt die de verschillende ruitersportcentra organiseren, zoals het sponsoren van een paard of pony. Zo helpen we elkaar door deze crisis heen.

Alle maatregelen die gelden t/m 28 april

1. Geen wedstrijden enz. t/m 28 april

Er mogen geen bijeenkomsten, evenementen en wedstrijden georganiseerd worden om zo de hoeveelheid bezoekers op paardensportaccommodaties te minimaliseren. Deze maatregel betreft  alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities. De KNHS brengt tot 28 april geen wedstrijdafdrachten in rekening voor afgelaste wedstrijden.

2. Geen groepslessen, wel verzorging

Manegebedrijven en verenigingen mogen tot en met 28 april geen manege- en verenigingslessen geven. De verzorging van de dieren dient uiteraard door te gaan. Hieronder valt zowel de verzorging van de paarden als het geven van voldoende dagelijkse beweging.

Om dit te kunnen garanderen blijven manegebedrijven aangepast open voor dierenverzorgers (zoals eigenaren, bijrijders en huurders), personeel en dienstverleners zoals hoefsmeden, dierenartsen en leveranciers. Kantines moeten net zoals alle horecagelegenheden gesloten blijven, tot en met 28 april.

3. Individueel rijden van paarden mag

Het individueel rijden van of mennen met paarden is toegestaan. Dit kan onder begeleiding indien dit noodzakelijk is en mits de sociale en hygiëne maatregelen aangehouden worden:

 • Was je handen vaak met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar
 • Heb je verkoudheidsklachten en of koorts blijf dan thuis
 • Heeft iemand in het gezin koorts, blijf dan thuis

Klik hier voor een uitleg van de overheid op de geldende maatregelen in de sport.

4. Geen georganiseerde ritten

Er mogen geen groepsactiviteiten georganiseerd worden. Hieronder vallen ook georganiseerde buitenritten in groepsverband. Een buitenrit met twee is mogelijk in verband met de veiligheid van mens en dier. Wel moet men altijd minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar.

5. KNHS-verenigingen gesloten

In lijn met NOC*NSF en het genomen overheidsbesluit blijven paardensportverenigingen zonder eigen paarden gesloten voor verenigingslessen, evenementen of andere activiteiten. Accommodaties waar paarden gestald staan kunnen met aangepaste maatregelen beperkt geopend blijven om paarden te voorzien in hun basisbehoeften. Ze moeten daarnaast sociale- en hygiënemaatregelen treffen en hun leden hierover informeren.

Maatregelen paardensportverenigingen:

 • Houd de accommodatie gesloten t/m 28 april voor lessen, evenementen of andere activiteiten.
 • Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie gebruiken voor training.
 • Vaste leden mogen de accommodatie gebruiken voor de dagelijkse en individuele training van hun paard. Doe dit waar mogelijk zonder begeleiding.

6. Pensionstallen open voor eigenaren en verzorgers

Pensionstallen mogen met extra maatregelen open blijven zodat paardeneigenaren hun paarden de nodige dagelijkse verzorging en beweging kunnen bieden. Pensionhouders wordt verzocht de volgende extra maatregelen te nemen:

 • Pensionklanten mogen hun stal bezoeken voor de dagelijkse verzorging en training van hun paard.
 • Voor paardensportaccommodaties en paardeneigenaren adviseren KNHS en FNRS naast alle geldende maatregelen, een schema te maken waarin is vastgelegd wie wanneer op de accommodatie mag komen en alleen om zijn of haar paard te verzorgen en/of beweging te geven en/of te rijden. Te allen tijde moet 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden.
 • Ruiters en paardeneigenaren met verkoudheidsklachten moeten verzocht worden thuis te blijven tot zij hersteld zijn. Heeft 1 persoon in het gezin koorts, dan mag er niemand uit het gezin naar stal komen. Samen met de accommodatiehouder moet in deze gevallen gezocht worden naar ondersteuning in verzorging en eventueel training van het betreffende paard.
 • Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie betreden en gebruiken voor training.
 • Vraag ruiters rijhandschoenen te dragen om zo fysiek contact met de omgeving te beperken.
 • Kantines, blijven net zoals alle horecagelegenheden gesloten tot en met 28 april. Neem de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht.
 • Vraag pensionklanten:
  • Geen extra bezoekers mee te nemen. Alleen indien strikt noodzakelijk.
  • Niet in groepjes samen te komen.
  • Contact te vermijden en minimaal 1,5 meter uit elkaar te blijven.
  • Alleen voor de noodzakelijke verzorging en training op stal te blijven en daarna direct weer huiswaarts te keren.
  • De sociale- en hygiënemaatregelen in acht te nemen.

7. Vervoer paarden

Het vervoeren van paarden is niet verboden. Het advies is wel om zoveel mogelijk de paarden op de eigen stal te laten staan en geen mensen en paarden van buitenaf toe te laten op je eigen accommodatie.

8. Geen kadertrainingen en -bijeenkomsten t/m 28 april

De KNHS heeft alle kadertrainingen en -bijeenkomsten tot en met 28 april geannuleerd.

9. ‘Ermelo’ dicht

Het Nationaal Hippisch Centrum en het KNHS-kantoor blijven en tot en met 28 april gesloten voor bezoekers. De KNHS blijft van maandag tot en met vrijdag per WhatsApp en per e-mail en beperkt telefonisch bereikbaar.

Aangescherpte maatregelen in de paardensport t/m 1 juni

1. Geen evenementen tot 1 juni

De overheid stelt dat er geen planbare evenementen die vergunningsplichtig zijn georganiseerd mogen worden tot 1 juni.

Voor alle andere wedstrijden, evenementen en samenkomsten geldt een verbod tot en met 28 april. Deze maatregel betreft  alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities. De KNHS brengt in ieder geval tot en met 28 april  geen wedstrijdafdrachten in rekening voor afgelaste wedstrijden.

2. Groepsvormingsverbod

Een burgemeester kan bepalen dat een bepaalde locatie, wijk of straat een verbod op groepsvorming krijgt. Dit betekent dat er op deze plaats geen groepsvorming mag plaatsvinden met meer dan 2 personen. Van verboden groepsvorming is sprake als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en die geen huishouden vormen.

Indien een paardensportaccommodatie in een locatie of wijk valt waar dit verbod geldt dan moeten er extra maatregelen genomen worden om groepsvorming te voorkomen.

Je kunt worden beboet als je je niet aan de geldende regels van je gemeente houdt. De exacte hoogte van de boete moet nog worden vastgesteld. Je moet rekening houden met een boete die kan oplopen tot € 400,- voor personen. Voor bedrijven kan de boete oplopen tot € 4.000,-.

Houd de berichtgeving van je gemeente in de gaten zodat je weet voor welke locaties een verbod geldt.

3. Extra advies paardensportaccommodaties

Voor paardensportaccommodaties en paardeneigenaren  adviseren de KNHS/FNRS, naast alle geldende maatregelen, een schema te maken waarin is vastgelegd wie wanneer op de accommodatie mag komen en alleen om zijn of haar paard te verzorgen en/of beweging te geven en/of te rijden. Te allen tijde moet 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden.

Uitzonderingspositie paardenbedrijven koesteren

De door de KNHS, FNRS, SRP en NOC*NSF gerealiseerde uitzonderingspositie in verband met de gezondheid en het welzijn van de paarden blijft van kracht. Daardoor is het voor paardeneigenaren, met aangepast beleid, nog steeds onder strenge voorwaarden toegestaan om voor hun paarden te zorgen.

Alle andere sporters in Nederland mogen op geen enkele wijze hun sport bij hun club of vereniging uitoefenen tot en met 28 april. Deze uitzonderingspositie voor de paardenhouderij willen wij graag behouden. Het is daarom extra belangrijk om deze mogelijkheid te koesteren en uiterst voorzichtig en begripvol met deze situatie om te gaan. Om deze uitzonderingspositie te behouden, dient iedereen in onze branche mee te werken aan een verantwoord beleid voor mens en dier.

Lees het hele bericht op KNHS.nl

Foto: Shutterstock