KNHS versoepelt wedstrijdbepalingen; menwedstrijden mogen weer!

0
647

Ook de menners kunnen meetmomenten gaan organiseren voor winstpunten, zo heeft de KNHS laten weten. De maatregelen voor wedstrijden en andere activiteiten zijn versoepeld, en dus kan er méér dan de al eerder aangekondigde beoordelings- en meetmomenten.

De KNHS ontving naar aanleiding van deze meetmomenten feedback van sportaanbieders en officials. Met de aanpassingen ontstaat er voor sportaanbieders meer ruimte om te kijken naar de beste invulling van de activiteit op basis van de lokale mogelijkheden.

De belangrijkste wijzigingen in de wedstrijdbepalingen:

  • Vanaf 1 juni hoeft ook de jeugd van 13 tot en met 18 jaar geen 1.5 meter onderlinge afstand meer te houden tijdens het sporten. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand. Dit geeft voor de jeugd mogelijkheden voor bijvoorbeeld menwedstrijden.
  • Vanaf 1 juni mogen buiten mensen bij elkaar zijn, als maar de 1.5 meter in acht genomen kan worden, dit geldt voor de toegestane aanwezigen.
  • Openstelling van de horeca en sportkantines: In het protocol en de bepalingen wordt nu verwezen naar het RIVM en KHN voor de laatste informatie en geldende regels.
  • De wijzigingen rondom het inschrijven en betalen zijn verwerkt.
  • Organisaties hebben laten zien dat ze zelf een goede invulling kunnen geven aan bijvoorbeeld het losrijden. De KNHS geeft daar graag meer ruimte voor.
  • Tevens hebben organisaties creatieve oplossingen gevonden om ook op het parkeerterrein de 1.5 meter onderlinge afstand te borgen. Organisaties moeten zorgen voor voldoende uitstap- en uitlaadruimte tussen auto’s, trailers en vrachtwagens zodat de 1.5 meter geborgd kan worden.
  • De KNHS houdt graag de mogelijkheid open voor organisaties om ook weer activiteiten op het gebied van samengesteld mennen te organiseren wanneer daar lokaal toestemming voor wordt gegeven. Wanneer de activiteit voldoet aan het betreffende wedstrijdreglement kan deze meetellen voor puntenregistratie.

Voor het volledige additionele protocol en de bepalingen voor beoordelings- en meetmomenten zijn hier te downloaden.

Bron: KNHS

Foto: DigiShots